Kdo je ježibaba?

Ježibaba či baba Jaga je mytická bytost ze slovanského folklóru a pohádek. Má podobu ošklivé stařeny, zpravidla zlovolného charakteru. Má nesmírnou chuť k jídlu a nejčastěji si dopřává k jídlu děti. Ve svém obydlí má často plnou spižírnu a často je viděna, jak si brousí své velké zuby či pronásleduje svou oběť s doširoka otevřenými ústy a snaží se ji lapit svým dlouhým jazykem. Zpravidla však pronásledují lidi, kteří se zatoulali na její území nebo jí ukradli nějaký cenný předmět.

Kde ježibaba bydlí?

Její obydlí se interiérem neliší od běžného obydlí rolníků, ale výjimečné je tím, stojí na „na kuří noze“ či na „kuřích nožkách“. Obydlí Jagy je také velmi daleko od lidských obydlí, například za ohnivou řekou, hlubokou propastí, na břehu velkého moře, uprostřed močálu či v podzemí. Nejčastěji je však umístěno na kraji či v hlubinách temného a těžko průchodného lesa.

Jak se liší od čarodějnice?

Příliš rozdílů mezi těmito dvěma postavami nenajdeme. Čarodějnice – stejně jako baba Jaga – je často obviňována z pojídání dětí. Létá na koštěti a stejně jako baba Jaga má obydlí daleko od lidí. Často bydlí v chýších a chatrčích uprostřed lesů, často ji najdeme také ve skalách. Většinou vaří kouzelné lektvary a škodí lidem. Také na ni není příliš hezký pohled a často ji zdobí bradavice na nose, podle které ji – i v případě, že změní svou podobu – zaručeně poznáte. Babu Jagu ani čarodějnici tedy není radno rušit a jejímu obydlí doporučujeme se zdaleka vyhýbat! Ve svých pohádkách vždy potřebujeme nějaké zlo, proti kterému bude náš kladný hrdina bojovat, viďte?

Vyberte si v našem obchůdku loutku babu Jagu či čarodějnici

Nevybrali jste? Dokážeme vyrobit jakoukoliv pohádkovou bytost na míru dle fotografie.