Bylo jednou jedno loutkové divadlo s červenou oponou, na kterém se mnoho příběhů odehrávalo. Když opona se zvedla, tu nejedna pusinka jako kouzlem ztichla a oči divákovi pozorně sledovaly příběh pohádkový. Ten na jevišti loutky a marionety vyprávěly. A jak už to v loutkovém divadélku bývá i dnes, přišly nám jednu pohádku vyprávět.

Byl jednou jeden král, byl už spíš stár než mlád. Ten král rád se svou vnučkou si hrál a příběhy jí povídal. Když jednou za jasného letního odpoledne náhle slunce zakryl černý mrak, král rozpovídal se o tom, jak jeho královskou dceru chtěl odnést drak. Vnučka sedí, na královského děda hledí a chce vědět, co bylo s její maminkou pak.

Král vypravuje dál, jak se v zámku pořádal bál. Princezna už byla na vdávání. Na bále si měla ženicha najít, co by s ní moudře panoval a v dobrém i zlém ji miloval

Read more »