V každé správné pohádce najdeme zápornou postavu, která kříží cestu našim pohádkovým hrdinům. Častou zápornou postavou je ježibaba neboli baba Jaga.

Kdo je ježibaba?

Ježibaba či baba Jaga je mytická bytost ze slovanského folklóru a pohádek. Má podobu ošklivé stařeny, zpravidla zlovolného charakteru. Má nesmírnou chuť k jídlu a nejčastěji si dopřává k jídlu děti. Ve svém obydlí má často plnou spižírnu a často je viděna, jak si brousí své velké zuby či pronásleduje svou oběť s doširoka otevřenými ústy a snaží se ji lapit svým dlouhým jazykem. Zpravidla však pronásledují lidi, kteří se zatoulali na její území nebo jí ukradli nějaký cenný předmět.

Kde ježibaba bydlí?

Její obydlí se interiérem neliší od běžného obydlí rolníků, ale výjimečné je tím, stojí na „na kuří noze“ či na „kuřích nožkách“. Obydlí Jagy je také velmi daleko od lidských obydlí, například za ohnivou řekou, hlubokou propastí, na břehu velkého moře, uprostřed

Read more »