pohádkové postavy

 1. Pohádkové postavy: čert

  Pohádková bytost žijící v pekle je tradiční postavou nejen pohádek už od nepaměti. Patří proto k základním postavám, které by neměly chybět ani ve vaší sbírce loutek.

  Správný český čert...

  … má růžky ukryté v kudrnatých černých vlasech. Často nosí klobouk, má ocas a kopyto, podle kterých ho zaručeně poznáte. Z vyhřátého pekla se vydává jen na výpravy za dušemi hříšníků, ale nejen hříšníky se pokouší získat úpisem, který je třeba podepsat vlastní krví. Nabízí lidem služby či výhody, ale jen na určitou dobu. Ta když vyprší, odnese si je čert do pekla.

  V pekle jsou dle pohádkových tradic duše zváženy, zda do pekla opravdu patří. Ale i v pekle se občas stane chybka a čert přinese duši, která do pekla nepatří – jak ukazuje nejedna známá pohádka. Čerti často umí kouzlit a kvalita jejich kouzel je závislá na jejich úrovni — například v českém pekle panuje určitá hierarchie. Na nejnižším postu jsou plesniví čerti a pak to stoupá vzhůru až k Luciferovi. N

  Read more »
 2. Pohádkové postavy: Ježibaba a Čarodějnice

  V každé správné pohádce najdeme zápornou postavu, která kříží cestu našim pohádkovým hrdinům. Častou zápornou postavou je ježibaba neboli baba Jaga.

  Kdo je ježibaba?

  Ježibaba či baba Jaga je mytická bytost ze slovanského folklóru a pohádek. Má podobu ošklivé stařeny, zpravidla zlovolného charakteru. Má nesmírnou chuť k jídlu a nejčastěji si dopřává k jídlu děti. Ve svém obydlí má často plnou spižírnu a často je viděna, jak si brousí své velké zuby či pronásleduje svou oběť s doširoka otevřenými ústy a snaží se ji lapit svým dlouhým jazykem. Zpravidla však pronásledují lidi, kteří se zatoulali na její území nebo jí ukradli nějaký cenný předmět.

  Kde ježibaba bydlí?

  Její obydlí se interiérem neliší od běžného obydlí rolníků, ale výjimečné je tím, stojí na „na kuří noze“ či na „kuřích nožkách“. Obydlí Jagy je také velmi daleko od lidských obydlí, například za ohnivou řekou, hlubokou propastí, na břehu velkého moře, uprostřed

  Read more »
 3. Pohádkové postavy: král

  Co by to bylo za pohádku bez krále? Hned po císaři je král druhou nejvyšší panovnickou hodností, ale v českých pohádkách je většinou hodností nejvyšší. Jak vzniklo slovo “král” a podle čeho krále vždy poznáme?

  Kde se vzalo pojmenování „král“?

  Pojmenování král je převzato z antické tradice, kde má obecný význam vladař, vládce, a tak se zachovalo v románských jazycích (rei, roi, regina, regio). V germánských jazycích vznikl příslušný výraz ze starogermánského slova kon resp. koning, které znamená vznešený.

  Výraz, kterým východoevropské – slovanské i baltské jazyky a maďarština – označují krále, vznikl pravděpodobně zobecněním jména franského panovníka Karla Velikého. Podobně jako zobecněním Caesarova jména vzniklo slovo císař a car.

  Věděli jste, že… ženskou variantou je královna, ale nemusí jít pouze manželku krále, ale se může jednat také o samostatnou panovnici?

  Read more »
 4. Pohádkové postavy: Pinocchio (Pinokio)

  Dřevěná loutka – marioneta – Pinocchio, který v rukách svého stvořitele ožil a zatoužil stát se skutečným chlapcem. Postavu Pinocchio jistě znáte z oblíbené pohádky Walta Disneye, ale věděli jste, že vznikla již v roce 1883?

  První Pinocchio

  Pohádka o dřevěném panáčkovi vznikla již v roce 1881, kdy ji napsal italský spisovatel Carlo Collodi. Příběh řezbáři Geppettovi, který vyřezal panáčka Pinocchia, se stal již klasikou. Existuje již mnoho různých adaptací, ale většinou mají společné rysy:

  • Když Pinocchio lže, jeho nos roste.
  • Pinocchio je nezbeda, který neustále něco provádí a je neposlušný.
  • Pinocchio chce být skutečným chlapcem.

  Nejznámější adaptace

  Animovaný film z dílny Walta Disneye z roku 1940 se stal oblíbenou klasikou, která jistě nechybí ani ve vaší domácí sbírce. Jak lze asi tušit, v této adaptaci vše dobře dopadne a víla, která přivedla loutku Pinocchia k životu,

  Read more »
 5. Pohádkové postavy: vodník

  Vodní muž, vodní mužíček, nebo zkrátka vodník. U nás snad nejznámější nadpřirozená bytost vyskytující se v pohádkách i pověstech. Původně zlá a záludná bytost, která tropila nepříjemnosti a dokonce topila lidi, se postupně proměnila v mužíčka se zelenými vlasy v zeleném fráčku s pentličkami, který láká děvče k vodě, aby si ji stáhl do hlubin a vzal za ženu.

  Kde vzalo pojmenování „vodník“?

  V češtině lze nalézt označení odvozené z německého wasserman (vodní muž). Jedná se o jména jako hastrman, vaserman, vastrman, na Moravě také bestrman, ve Slezsku hasrman a na Ještědsku vosrmon. Ať se mu říká jakkoliv, tak k sobě do vody láká především děti a mladé dívky, například tím že na břehu rozvěsí barevné stuhy a zrcátka, nebo se promění v dítě, které spadne do vody a svého zachránce pak utopí. Vodník později v lidové tradici a populární kultuře ztrácel svojí zlovolnost a stal se podobně jako čert spíše postavou komickou.

  Jak vypadá český vodník?

  Read more »