Vodní muž, vodní mužíček, nebo zkrátka vodník. U nás snad nejznámější nadpřirozená bytost vyskytující se v pohádkách i pověstech. Původně zlá a záludná bytost, která tropila nepříjemnosti a dokonce topila lidi, se postupně proměnila v mužíčka se zelenými vlasy v zeleném fráčku s pentličkami, který láká děvče k vodě, aby si ji stáhl do hlubin a vzal za ženu.

Kde vzalo pojmenování „vodník“?

V češtině lze nalézt označení odvozené z německého wasserman (vodní muž). Jedná se o jména jako hastrman, vaserman, vastrman, na Moravě také bestrman, ve Slezsku hasrman a na Ještědsku vosrmon. Ať se mu říká jakkoliv, tak k sobě do vody láká především děti a mladé dívky, například tím že na břehu rozvěsí barevné stuhy a zrcátka, nebo se promění v dítě, které spadne do vody a svého zachránce pak utopí. Vodník později v lidové tradici a populární kultuře ztrácel svojí zlovolnost a stal se podobně jako čert spíše postavou komickou.

Jak vypadá český vodník?

Read more »