Vodní muž, vodní mužíček, nebo zkrátka vodník. U nás snad nejznámější nadpřirozená bytost vyskytující se v pohádkách i pověstech. Původně zlá a záludná bytost, která tropila nepříjemnosti a dokonce topila lidi, se postupně proměnila v mužíčka se zelenými vlasy v zeleném fráčku s pentličkami, který láká děvče k vodě, aby si ji stáhl do hlubin a vzal za ženu.

Kde vzalo pojmenování „vodník“?

V češtině lze nalézt označení odvozené z německého wasserman (vodní muž). Jedná se o jména jako hastrman, vaserman, vastrman, na Moravě také bestrman, ve Slezsku hasrman a na Ještědsku vosrmon. Ať se mu říká jakkoliv, tak k sobě do vody láká především děti a mladé dívky, například tím že na břehu rozvěsí barevné stuhy a zrcátka, nebo se promění v dítě, které spadne do vody a svého zachránce pak utopí. Vodník později v lidové tradici a populární kultuře ztrácel svojí zlovolnost a stal se podobně jako čert spíše postavou komickou.

Jak vypadá český vodník?

Český vodník má podobu muže se zelenými vlasy, hezky oblečeného do zelené či červené, kterému ze šosu kape voda. Podle dalšího výkladu je to ošklivý starý zelený muž se žabími rysy – má široká ústa, blánu mezi prsty nebo vypoulené oči. Jindy má pravé oko rudé, voda mu neustále kape z vlasů a jeho tělo je měkké jako bláto. Jak vidno, vodník může v českých luzích a hájích nabírat spoustu podob.

Jak vodníka zneškodnit?

Stačí ho spoutat lýkovým provazem, barevnými tkanicemi, klokočím posvěceným o Květné neděli či houžví z devíti druhů dřev. Může ho také zneškodnit odvážný člověk, když mu odstřihne jeho mokrý šos, který omotá růžencem a zakope v posvěcené zemi nebo na rozcestí. Vodník přitom člověka pronásleduje, protože pokud svůj ustřižený šos nezíská do příštího rána, čeká ho smrt. Jako ochrana před vodníkem slouží byliny jako černobýl, tolita, turan, kapradí nebo devětsil.

Vodníka máme také jako loutku na našem e-shopu.

Připomeňte si pohádky s vodníkem:

  • Trampoty vodníka Jakoubka
  • Škola ve mlejně
  • Vodník a Karolínka
  • Princezna ze mlejna
  • Jezerní královna
  • Peklo s princeznou
  • Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách