Pokud se vám zakoupené zboží nelíbí anebo jste si koupi rozmysleli, můžete nám ho do 14 dnů poslat nazpět. Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, vyplňte prosím níže uvedený formulář " Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy ". Pokud chcete zboží reklamovat z důvodů vad výrobku, vyplňte prosím " Reklamační formulář pro uplatnění vad výrobku ". V obou případech, vám co nejdříve potvrdíme, jakým způsobem můžete zboží vrátit. Náklady na vrácení zboží nese vždy spotřebitel, pokud není s prodejcem dohodnuto jinak.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy (ke stažení ve formátu.pdf)

Reklamační formulář pro uplatnění vad výrobku (ke stažení ve formátu.pdf)


UPOZORNĚNÍ

Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).
Dle § 1832 odst. 4 občanského zákoníku peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 14 dnů od doručení zboží nebo potvrzení o odeslání. Odpovídající částka bude vrácena předem dohodnutým způsobem.

Prosím neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Doporučujeme vrácené zboží u dopravce pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.